Privacybeleid

Wij vinden privacy belangrijk. Daarom verzamelen we zo min mogelijk data.

In dit document vertellen we je kort hoe we bij N0. 37 omgaan met je persoonlijke gegevens in het bijzonder, en met de nieuwe privacywetgeving (ingaand op 25 mei 2018) in het algemeen. Wij hechten namelijk veel waarde aan jouw privacy en zullen er dan ook alles aan doen om je persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Deze verklaring is van toepassing op no37.nl, onze klanten en het gebruik van cookies.

 • We gebruiken je gegevens alleen in relatie tot de aangegeven doelen;
 • We gaan zorgvuldig en veilig met je gegevens om;
 • We delen je gegevens nooit zonder gegronde reden met derden;
 • We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hieronder worden genoemd, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevensverwerking

Van klanten en samenwerkingspartners bewaren wij de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf;
 • Adres bedrijf;
 • Emailadres bedrijf;
 • Telefoonnummers bedrijf;
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens bedrijf;
 • BTW-nummer bedrijf;
 • KvK-nummer bedrijf;
 • Naam contactpersoon;
 • E-mailadres contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het versturen van offertes, facturen en andere noodzakelijke informatie ten behoeve van onze diensten of producten. Deze gegevens worden, waar noodzakelijk, gedeeld met partners van No. 37.

Rechten

Je hebt te allen tijden het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens en tevens het recht op intrekking van verleende toestemming. Wil je een van deze mogelijkheden benutten, dan kun je contact opnemen door te mailen naar marijn@no37.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan.

Cookies

No37.nl maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek op de website te monitoren. Dit is niet gekoppeld aan andere Google-diensten. 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Mochten er wijzigingen plaatsvinden dan is dat terug te vinden op onze website.